GrAphrodite - GrAphic Design by Naomi Devil

CHRONODYNAMIC CLOCK

I created this chrono dynamic clock for the Hungarikonok Collection (collection of Kárpáti Tamás). The collection consists of objects of famous people turned into artworks by Hungarian artists. The object I received was the sand watch of Nicolas Schöffer, the father of cybernetic art. His goal was to "immaterialise" art, his main tools were the five immaterial elements time, rhythm, space, sound and light. My idea is an infinite clock, the sand watch is rotating constantly (one turn/minute) in a way that none of the sides ever gets empty. The moire pattern of the time wheel forms the sign of infinity, just as the sand clock itself. Materials: plexi glass, metal, rotation motor, LED lights. The work was first presented in the Hungarian Intellectual Property Office in Budapest.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

HUNGARIAN ARTICLE (Premier Magazin 2015)

Nicolas Schöffer legtermékenyebb alkotó évei egybeesnek az ötvenes évek második felétől kezdődően azzal a pezsgő korszakkal, amikor az emberiség tudományba vetett hite megingathatatlannak tűnt, és általános optimizmus alapjául szolgált. Ebben a légkörben a művészek figyelme is a tudomány felé fordult, és a történelem során először valósult meg művészek és tudósok rendszeres, szoros együttműködése.

Nicolas Schöffer művészetére Norbert Wiener csatolási és visszacsatolási rendszereket tárgyaló kibernetika elmélete volt döntő hatással. A környezetből érkező ingerekre reagáló, és működése által ezt a környezetet megváltoztató, tér-idő kontinuumot ritmizáló programozott alkotásokat teremtett, melyek a szobor és építészet határmezsgyéjére sorolhatók be.

A művészettörténet Schöfffert a kibernetikus művészet atyjaként tartja számon. Felületes szemlélő számára úgy tűnhet, hogy a vezérlőegység tengelyeket, reflektorokat, tükröket, irányit, azonban nem ezek Schöffer művészetének médiumai, hanem azok az effektusok, amelyeket ezek létrehoznak. Schöffer a szinte anyagtalan, érzékelhető effektusokat, a fényt, hangot, időt, illatokat, időjárási jelenségeket emeli művészi rangra.

A Hungarikon gyűjtemény számára Schöffer özvegye, Eléonore de Lavandeyra Schöffer olyan tárgyat választott ki, amely a Schöffer művészetében oly jelentős szerepet játszó időt méri, és így a belőle készült műalkotás tömör kifejezője lehet a Schöffer művészetének szóló hódolatnak. Naomi Devil munkája Schöffer szellemiségét kívánja továbbvinni mind gondolatiságában, anyaghasználtban, technológiaválasztásban, mind formai megoldásban.

A mű annyiban formalista, hogy a homokóra és a matematikai végtelen jel formai hasonlóságából kiindulva az idő végtelenét fogalmazza meg és ritmizálja. Ugyanez a nyolcasra emlékeztető végtelen jel köszön vissza a forgó, lézerrel gravírozott plexi lapok által megjelenített Moiré-mintában, mely egyúttal a hatvanas évek opart korszakát is idézi. A működés is végtelen ciklusra van programozva. A homokóra szemcséi szakadatlan körforgásban peregnek, de soha nem futnak le teljesen. Schöffer kutató, minden újra nyitott szellemének megfelelően a mai kor haladó technológiáit alkalmazta a művésznő. Lézerrel vágott és gravírozott plexilapok transzparenciája hordozza a mű lényegi mondanivalóját, melyet LED lámpák fénye emel ki. Ugyanakkor a rozsdamentes acél alkatrészekbe ágyazott vezérlőegység esztétikája meztelen funkcionalizmus. Szabadon hagyott drótjaival a kibernetika korszakát idézi.